ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • ΟΛΕΣ
  • 1.ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ
  • 2.ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
  • 3.ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
  • 4.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗ
  • 5.ΒΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΣΗ
  • 6.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • 7.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΜΜΟΒΟΛΗ-ΒΑΦΗ
Scroll to top