ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επισκευή, Συντήρηση, Καθαρισμοί

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Ο καθαρισμός των μεταλλοδεξαμενών καυσίμων κρίνεται βάση της εμπειρίας μας απαραιτήτως, επειδή με τα χρόνια η συσσώρευση των καταλοίπων των καυσίμων στα μεταλλικά τοιχώματα των δεξαμενών φθείρει τα μέταλλα και δημιουργεί πρόβλημα στεγανότητας.

Με τον καθαρισμό αφαιρούνται τα κατάλοιπα που σε μεγάλη ποσότητα εντός της δεξαμενής μολύνουν και το ίδιο το καύσιμο. Επίσης λόγο της θέσης των δεξαμενών (υπόγειες) δεν είναι εύκολος ο έλεγχος τους παρά μόνο με τον καθαρισμό τους και τον έλεγχο των μεταλλικών τοιχωμάτων.

Με τον καθαρισμό δίνουμε την δυνατότητα στον πρατηριούχο να προσφέρει στους πελάτες υψηλής ποιότητας καύσιμα, σιγουριά για την κατάσταση των δεξαμενών καθώς και αποφυγή της αντικατάστασης των δεξαμενών που είναι χρονοβόρα και πολυέξοδη για τον πρατηριούχο.

 

LAMINATING (ΥΑΛΩΣΗ)

Η Υάλωση είναι μια σύγχρονη μέθοδος επισκευής δεξαμενών καυσίμων πιο οικονομική από την αντικατάσταση δεξαμενών.

Στην Υάλωση γίνεται επίστρωση των φθορών που έχει υποστεί η μεταλλική επιφάνεια της δεξαμενής με εποξειδική μάζα δύο συστατικών και κατόπιν γίνεται βαφή και Υάλωση με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για δεξαμενές καυσίμων.

Με την Υάλωση προσφέρουμε ένα επιπρόσθετο πάχος στα τοιχώματα έως 2 χιλιοστά και μεγάλη διάρκεια ζωής στην δεξαμενή.

Για την επισκευή της δεξαμενής με την μέθοδο της Υάλωσης η εταιρεία μας προσφέρει 7 έτη Εγγύηση

Scroll to top